Norge

Lindesnes fyr

Lindesnes fyr er Norges eldste fyrstasjon og sydligste punkt på norsk fastland. Her finner du museum, serveringssted og overnattingsmuligheter.

Fyret, som erNorges eldste, ble tent for første gang 27. februar 1656. Det besto av 30 talglys som brant i toppen av et treetasjes tårn. Selv om de ble erstattet med et kullbluss samme høst, førte stadige klager fra de sjøfarende til at kongen ga ordre om at fyret skulle slukkes etter bare noen måneders drift. Først i 1725 ble fyrdriften gjenopptatt. Det ble da bestemt at det skulle være to lys ved Lindesnes, for å unngå forveksling med fyret på Skagens Odde! Fram til 1844 var det kullblussfyr både på Neset og på Markøy, 4 kilometer mot nordvest.

Selve fyrtårnet er åpent for publikum og er utpekt som nasjonalt fyrmuseum. I den store fjellhallen under fyret er det kafe, filmvisning, utstillinger med blikk på fyrenes utvikling og historie og kystkultur. På området er det egen museumsbutikk, serveringssted og galleri.

Du kan oppleve rester etter tysk fort fra 2. verdenskrig og i en av de gamle tunnelene er en utstilling med bilder av Norges fyr. Det er også tilrettelagt flotte turstier i området. 

Les mer på Visit Sørlandet

Utsikten fra fyret – Foto: Hans Olav Nyborg

Related posts

Hammerfest kirke

Jon Andersen

Kistefos – Jevnaker

Jon Andersen

Lofotkatedralen – Lofoten

Jon Andersen

Leave a Comment